Jul 01

שלום חברים,

תודה לכל מי שנתן את דעתו הראשונית על האתר.
אהבנו ולקחנו בחשבון את כל הנתונים, הרעיונות והבקשות שהועלו על ידכם.

אנו מבטיחים לעשות ככל שניתן על מנת להטמיע את הרעיונות שלכם באתר, בנוסף לתיקונים השונים שעלינו עדיין לבצע.
כולכם ללא יוצא מן הכלל שאלו לגביי מפות לערים המצוינות באתר. הרעיון התקבל בברכה וכבר עובדים עליו ... יוטמע באתר בזמן הקרוב.

שוב, תודה לכולכם.

צוות אתר seecity.